Bez kategorii

Kursy, warsztaty i szkolenia

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów , grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby

Zadanie realizowane na podstawie Umowy Nr DZR.KS.4071.2.PFRON.2021  na  wsparcie  realizacji zadania publicznego  Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r  w trybie otwartego konkursu ofert  Nr DZR /2/PFRON/2021 zawartej w dniu 2 sierpnia 2021  w Lublinie  między  Województwem Lubelskim  działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  a Stowarzyszeniem Spełnić marzenia

W ramach zadania odbył się cykl warsztatów  z zakresu ergoterapii w ramach czterech bloków tematycznych. W zadaniu udział W zadaniu udział wzięło 35 osób  niepełnosprawnych  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu ( powiat kraśnicki) oraz Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie ( powiat rycki)

Blok tematyczny I – sukulenty w szkle uczestnicy zadania uczyli się i doskonalili umiejętności wykonywania dekoracji w szkle z użyciem różnych elementów dekoracyjnych ( sukulenty, kamień)

Warsztaty Rękodzielnicze "Sukulenty w szkle" we współpracy ze Stowarzyszeniem Spełnić Marzenia

Blok tematyczny II – Mix mediowe ostatki - uczestnicy nabywali umiejętności wykonywania świec z elementami rdzy

Blok tematyczny III- zimowy pejzaż podczas którego uczestnicy nabywali umiejętności wykonywania obrazów z zimowymi pejzażami metoda powertex

Blok tematyczny IV – świąteczne klimaty - uczestnicy nabywali umiejętności i wykonywali kompozycje świąteczne.

Łącznie odbyło się  224 godziny zajęć. Całkowity koszt zadania  25 965,00 zł w tym dotacja 22465,00zł wkład własny 3500,00 zł

Dzięki warsztatom w ramach zadania uczestnicy  nauczyli się nowych technik  rękodzielniczo- plastycznych. Warsztaty dały również możliwość  nabycie nowych umiejętności, rozwoju swoich pasji i zainteresowań.