Bez kategorii

Kursy, warsztaty i szkolenia

„ Poznajemy kulturę Półwyspu Bałkańskiego – Greckie popołudnie”

W ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem ” Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach ” braliśmy udział w imprezie kulturalnej pn „ Poznajemy kulturę Półwyspu Bałkańskiego – Greckie popołudnie.”

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Spełnić marzenia. Celem zadania była integracja, wzmocnienie aktywności i umiejętności w wymiarze społecznym poprzez organizację regionalnej imprezy kulturalnej n pn „

Zadanie polegało na organizacji imprezy kulturalnej , w której udział wzięli uczestnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu, Kraśnika , Prawna jak również Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie. Obecne były również władze samorządowe Gminy Annopol, Gminy Józefów nad Wisłą, Powiatu Ryckiego , przedstawiciele Lubelskiego Oddziału PFRON , Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. W wydarzeniu udział wzięło 130 osób. Po części oficjalnej była wspólna zabawa i integracja.

Myśla przewodnia imprezy było poznanie kultury i obyczajów Grecji. Dzięki udziałowi w przygotowaniu i obecności na wydarzeniu osoby niepełnosprawne wzmocniły swoja aktywność , nabyły wiedze na temat zwyczajów, kultury i różnorodności innych państw. Wspólna zabawa dała możliwość integracji , nawiązania nowych kontaktów . Miała również wymiar edukacyjny ( wspólnie przygotowaliśmy prezentację o Grecji, prezentowaliśmy ZORBĘ , oraz występy muzyczne)

Koszt zadania publicznego to kwota 25 500,00 zł. Kwota dotacji – 23 400,00 zł ze środków Województwa Lubelskiego- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie , wkład własny Stowarzyszenia 1350,00 zł .

Galeria

Prezentacja