Zadania publiczne realizowane w 2021 r.

- Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego

W ramach  zadania publicznego  pod tytułem ” Promowanie aktywności  osób niepełnosprawnych  w różnych dziedzinach  życia społecznego i zawodowego ” realizowane było zadanie  na podstawie Umowy Nr DZR.KS.4071.34.PFRON.2021  na  wsparcie  realizacji zadania publicznego  Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r  w trybie otwartego konkursu ofert  Nr DZR /1/PFRON/2021 zawartej w dniu 30 lipca 2021  w Lublinie  między  Województwem Lubelskim  działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  a Stowarzyszeniem Spełnić marzenia

Zadanie polegało  na organizacji 3-dniowego wyjazdu turystyczno- edukacyjnego  na   Roztocze     podczas którego osoby niepełnosprawne korzystały z różnych form aktywności społecznej i zawodowej.  Oprócz poznania walorów Lubelszczyzny  prowadzone były zajęcia  z zakresu kompetencji społecznych, oraz kompetencji zawodowych. W zadaniu udział wzięło 50 osób  niepełnosprawnych  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu ( powiat kraśnicki) oraz Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie ( powiat rycki)

Koszt zadania publicznego to kwota  30460,00  zł.  Kwota dotacji  – 27 470,00 zł   ze środków Województwa Lubelskiego- Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Lublinie , wkład własny  2990,00 zł .Okres realizacji zadania  09.08.2021- 30.09.2021

Wyjazd turystyczno-rehabilitacyjny na Roztocze

Taras widokowy w Krasnobrodzie

Kaplica Świętego Rocha w Krasnobrodzie 😊

Ognisko integracyjne

Zalew Krasnobrodzki - wędkowanie

Ścieżka edukacyjna Jura Park - Dinozaury w Krasnobrodzie Dinozaury - Krasnobród