Kursy, warsztaty i szkolenia

W ramach  zadania publicznego   „ Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów   grup środowiskowego wsparcia  oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby” – Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  ” realizowane było zadanie  pod tytułem : Rozwijamy nasze kompetencje” na podstawie Umowy

 Nr DZR.MF.4071.21p.2023 zawartej w dniu  2 .10.2023 r. pomiędzy Województwem  Lubelskim  – Regionalny Ośrodek Polityki społecznej w Lublinie  a Stowarzyszeniem Spełnić marzenia.

Zadanie polegało na  organizacji cyklu  warsztatów  z II bloków tematycznych w okresie od 9.10.2023 r do 15.12.2023 r

Blok I  florystyczno- plastyczny  na którym  uczestnicy bloku uczyli  się  wykonywać różnego rodzaju kompozycje  i dekoracje , ozdoby   z użyciem różnych materiałów naturalnych (min.  siano, szyszki, sznurek, drewno, orzechy )  Obejmował  łącznie 40 godzin

Blok II  – Kulinarne podróże 

Podczas zajęć uczestnicy nabyli teoretyczna i praktyczna wiedzę na temat  kuchni włoskiej.

Przygotowywaliśmy różnego rodzaju potrawy  włoskie . Udział  w tym bloku  przybliżył nam  wiedze na temat różnorodności, tradycji, używanych przypraw  i produktów kuchni włoskiej. Blok obejmował łącznie 60 godzin zajęć.

W zadaniu udział wzięło 35 osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu powiat kraśnicki.

 Zadanie w całości zostało sfinansowane  w ramach zawartej umowy  .Koszt realizacji zadania  to kwota 10 tys zł

Poniżej efekty naszej pracy

Blok tematyczny I florystyczno- plastyczny

Blok tematyczny II Kulinarne podróże