Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu: Stowarzyszenia do kwoty 300 tysięcy złotych  upoważniony jest jednoosobowo Prezes zarządu, powyżej kwoty 300 tysięcy wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu  prezes i  zastępca prezesa