Zadania publiczne realizowane w 2022r.

W ramach  zadania publicznego  pod tytułem ” Promowanie aktywności  osób niepełnosprawnych  w różnych dziedzinach  życia społecznego i zawodowego ” realizowane było zadanie  na podstawie Umowy Nr DZR.MF.4071.54.PFRON.2022  na  wsparcie  realizacji zadania publicznego  Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r  w trybie otwartego konkursu ofert  Nr DZR /1/PFRON/2022 zawartej w dniu 1.06.2022  w Lublinie  między  Województwem Lubelskim  działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  a Stowarzyszeniem Spełnić marzenia. Celem zadania było zwiększenie umiejętności i aktywności w wymiarze społecznym i zawodowym , oraz promowanie tej aktywności

Zadanie polegało  na organizacji 3-dniowego wyjazdu turystyczno- edukacyjnego w okresie  7-9 września 2022r  do Krynicy Zdrój i okolic, oraz Słowacji ( Bardejów)- Światowe dziedzictwo kultury UNESCO  podczas którego osoby niepełnosprawne korzystały z różnych form aktywności społecznej i zawodowej.  Oprócz poznania walorów  Beskidu Śląskiego i Beskidu Niskiego prowadzone były zajęcia w zakresie nabywania  i podtrzymywania kompetencji kluczowych.   W zadaniu udział wzięło 45osób  niepełnosprawnych  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu ( powiat kraśnicki) oraz Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie ( powiat rycki)

Dzięki udziałowi w zadaniu  jego uczestnicy  mieli możliwość zwiedzić regiony  w których nie mieli okazji być. Zwiedzili Krynicę Zdrój, Muszynę  i  perełki turystyczne  tych miejscowości  ( Jaworzyna Krynicka- Kolej Gondolowa- platforma widokowa 360 – Uzdrowisko Muszyna- Rynek- Ogrody Biblijne- Ogrody Zmysłów)Uczestnicy wyjazdu w ramach rozwoju  kompetencji informatycznych  przygotowali prezentacje multimedialną z wyjazdu. Koszt zadania publicznego to kwota   51 733,21 zł.  Kwota dotacji  – 47552,00 zł   ze środków Województwa Lubelskiego- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie , wkład własny  4180,00 zł .